Gnó

Gnó

Gnó & Bainistíocht Idirnáisiúnta – cuir le do thaithí oibre ghairmiúil agus le do chuid eolais ar ghnó agus eacnamaíocht idirnáisiúnta.

Tuilleadh eolais

Éiceolaíocht

Éiceolaíocht

Éiceolaíocht: Tírdhreacha Beo in Iarthar na hÉireann - tugann an cúrsa spreagúil seo deis do scoláirí taithí phraiticiúil a fháil ar an timpeallacht nádúrtha in Iarthair

Tuilleadh eolais

An Léann Éireannach

An Léann Éireannach

Breathnaíonn an Léann Éireannach ar éagsúlacht an ‘Éireannachais’ tríd an litríocht, an cultúr, an stair agus an teanga.

Tuilleadh eolais

Seandálaíocht Réamhstaire

Seandálaíocht Réamhstaire

Tá Scoil Allamuigh na Seandálaíochta Réamhstaire ag cur cúrsaí creidiúnaithe tochailte, suirbhéireachta & seandálaíochta turgnamhaí ar fáil ó 2015 i leith.

Tuilleadh eolais

An Ghaeilge

An Ghaeilge

Tugann an cúrsa seo deis duit an Ghaeilge a fhoghlaim ina timpeallacht nádúrtha. Cuirtear cúrsaí ar fáil ag leibhéal tosaitheoirí, bunleibhéal, meánleibhéal & ardleibhéal

Tuilleadh eolais

Scoil Samhraidh Idirnáisiúnta

Scoil Samhraidh Idirnáisiúnta

Le deimhniú

Tuilleadh eolais

Scoil Allamuigh Acla

Scoil Allamuigh Acla

Bunaithe in 1991, tá beagnach 30 bliain de thaithí ag Scoil Allamuigh Seandálaíochta Acla in oiliúint a chur ar scoláirí seandálaíochta agus antraipeolaíochta.

Tuilleadh eolais

Scoil All. Chathair Chonaill

Scoil All. Chathair Chonaill

Tá Scoil Allamuigh Seandálaíochta Chathair Chonaill suite i mBoirinn, tírdhreach mór carstach & áit ar leith do luibheolaithe i gCo. an Chláir ar chósta na hÉireann.

Tuilleadh eolais

Scoil Allamuigh na Gaillimhe

Scoil Allamuigh na Gaillimhe

Bunaíodh Scoil Allamuigh Seandálaíochta na Gaillimhe chun taithí phraiticiúil ar sheandálaíocht agus ailtireacht na hÉireann sna meánaoiseanna a sholáthar do scoláirí.

Tuilleadh eolais

Ionad an Bhéarla

Ionad an Bhéarla

Féach ar ár raon iomlán cúrsaí Béarla atá ar fáil in Ionad an Bhéarla in Ollscoil na Gaillimhe.

Tuilleadh eolais

Oideachas in Éirinn

Oideachas in Éirinn

Dearadh an cúrsa seo chun deis a thabhairt do mhúinteoirí staidéar a dhéanamh ar ghnéithe ar leith de chóras oideachais na hÉireann- stair, litríocht & cultúr na hÉireann

Tuilleadh eolais