Na scéalta is déanaí maidir le Fuinneamh agus Inbhuanaitheacht

Samhradh 2023 – Cothabháil Riachtanach ar na gréasáin leictreacha MV/LV ar an gCampas

Electrical Maintenance Shut Down

Déanfaidh Foireann Cothabhála Leictreachais na hOifige Foirgneamh & Eastát cothabháil riachtanach leictreach ar an ngréasán leictreach meánvoltais ar an bpríomhchampas ar an 6 agus 7 Meitheamh agus an 14 agus 15 Meitheamh. Féach an tuairisc thíos chun mionsceideal de na hoibreacha agus na foirgnimh i gceist móide léarscáil a fháil. 

Sonraí maidir le Cothabháil Riachtanach Leictreach 2023‌


Téigh chuig Fuinneamh & Comhshaol chun na scéalta is déanaí a fháil maidir leis an Athbhreithniú Fuinnimh, Meán Fómhair 2022 agus an Tuarascáil Taistil Inbhuanaitheachta


Is féidir leat eolas a fháil ar shrianta soilsithe ar an gcampas agus ar thréimhsí teasa ar Bhearta maidir le Géarchéim Fuinnimh agus Éifeachtúlacht Fuinnimh


 

Ár gCampas Bithéagsúlachta

Féach ar ár gcampas bithéagsúlachta (físeán)


 

Straitéis Bainistíochta Dramhaíola Orgánaí

Foghlaim faoin gcaoi a ndéileálaimid leis an nGeilleagar Ciorclach trí mhúiríniú a dhéanamh de dhramhaíl orgánach ar an gcampas (físeán)


 

Trasrianta daite

Chun an tSeachtain Bróid a cheiliúradh, d’eagraigh Foirgnimh agus Eastáit na trasrianta daite chun fáilte a chur roimh gach duine atá ag taisteal tríd an gcampas.


 

Gradam na Brataí Glaise do Pháirceanna & Gairdíní


Comhghairdeas lenár gcomhghleacaithe i gCothabháil Tírdhreacha & Talún as Gradam na Brataí Glaise do Pháirceanna & Gairdíní a bhaint amach.

Grianghraf den Chearnóg, a bhuíochas le: Chaosheng Zhang


 

An Ollscoil is fearr in Éirinn maidir le forbairt inbhuanaithe

Ollscoil na Gaillimhe ainmnithe mar an ollscoil is fearr in Éirinn maidir le forbairt inbhuanaithe


 
 

Spás Céadfach Cubbie

Tá Ollscoil na Gaillimhe tar éis Cubbie Sensory Hub‌ a oscailt go hoifigiúil – spás sábháilte ar an gcampas do mhic léinn agus don fhoireann chun riachtanais chéadfacha a chothromú.


Seomra Bréagchúirte

Thug Foirgnimh & Eastáit tionscadal chun críche le déanaí in Áras Cairnes i ndáil le Seomra Bréagchúirte a chruthú.

Ailtirí: Ailtirí Axo
Grianghraf: Sean McMahon


 

Márta 2022

An Scéal is déanaí maidir lenár bhFeidhmíocht Fuinnimh

An scéal is déanaí ó Michael Curran, Ceannasaí, Seirbhísí Foirgníochta, Fuinneamh & Fóntais