Póirtéirí & Iompar

Cuireann Foirgnimh & Eastáit seirbhís póirtéireachta agus iompair ar fáil ar fud an champais. Is féidir rphost a sheoladh chugainn ag buildingsandestates@universityofgalway.ie chun iarratas a dhéanamh.

Agus iarratas á dhéanamh agat, ní mór duit a lua go soiléir:

  • Láthair bheacht an ábhair atá le bogadh
  • Deimhniú go bhfuil an t-ábhar féin marcáilte go soiléir le comharthaíocht oiriúnach
  • An láthair chruinn a mbeidh an t-ábhar le bogadh go dtí
  • Má tá an t-ábhar á bhaint as saotharlann, ní mór an Deimhniú Dí-éillithe a scanadh agus a sheoladh ar rphost le d'iarratas Ní bheifear in ann d’iarratas a sceidealú go dtí go mbeidh cóip den deimhniú faighte

Caithfidh an t-iarratasóir a bheith ar fáil ar an nguthán ag am sceidealaithe an bhailiúcháin.