Cuireann Foirgnimh & Eastáit seirbhís ar fáil d’fhonn iarratais maidir le hionaid ar an gcampas do theagasc, do chruinnithe, do chomhdhálacha, d'imeachtaí, etc. a phróiseáil. 

Má bhíonn aon fhiosrúchán eile agat seol rphost chuig space@universityofgalway.ie agus bíodh an t-eolas seo a leanas san áireamh:

  • Lá, dáta, am tosaithe agus am críochnaithe
  • Cuir in iúl más áirithint aon uaire nó áirithint leanúnach atá i gceist
  • Cineál áirithinte e.g. cruinniú, seimineár
  • Uimhir foirne
  • Ionad costais (a úsáidtear chun áirithintí a aimsiú, ní ghearrtar aon táille)

Eolas do Chumainn agus do Chlubanna na Mac Léinn

Eolas Eile